Nieuws

Borstvoeding en leukemie bij kinderen

Kinderen die zo'n zes maanden borstvoeding kregen, hebben een kleinere kans op het krijgen van kinderleukemie.

Borstvoeding - foto Anton Nossik

Hoewel kanker bij kinderen erg weinig voorkomt, is het toch een relatief belangrijke doodsoorzaak bij kinderen in de ontwikkelde wereld. Kinderkanker neemt jaarlijks met bijna één procent toe. Leukemie neemt ongeveer 30 procent van alle vormen van kanker op de kinderleeftijd voor zijn rekening. De ontstaanswijze is meestal onbekend.

In een literatuurstudie over de periode van 1960 tot en met 2014 is onderzocht of er een relatie bestaat tussen borstvoeding en kinderleukemie. Uit deze studie kwam naar voren dat kinderen die zes maanden of langer borstvoeding hebben gekregen, bijna 20 procent minder kans hebben op kinderleukemie dan kinderen die geen of slechts kort borstvoeding hebben gekregen.

De conclusie is dat ook dat naast andere voordelen voor de gezondheid van het kind, borstvoeding gedurende tenminste zes maanden het aantal gevallen van kinderleukemie mogelijk terugdringt met zo'n 20 procent. Hierbij moeten we natuurlijk niet uit het oog verliezen, dat het risico op kinderleukemie toch al heel klein is.

Bron: Journal of the American Medical Association Pediatrics; 1 juni 2015