Nieuws

Lenalidomide met rituximab bij mantelcellymfoom

De combinatie van rituximab (Mabthera) en lenalidomide (Revlimid) als onderhoudsbehandeling lijkt een goede optie voor patiënten met mantelcellymfoom (MCL).

Lenalidomide met rituximab bij mantelcellymfoom

De standaardbehandeling voor MCL is chemotherapie. Soms volgt daarna een onderhoudstherapie met rituximab. In een kleine studie is nu onderzocht wat het effect is van rituximab in combinatie met lenalidomide. In totaal deden 38 patiënten uit vier verschillende centra mee. Een derde van de patiënten had een laag risico, een derde een gemiddeld risico en een derde een hoog risico.
Na een volgtijd van dertig maanden bleek 92 procent van de deelnemers een respons te vertonen, 64 procent een volledige respons. Bij 85 procent was de ziekte na twee jaar nog niet verder gegaan. De totale overleving na twee jaar was 97 procent.
Bijwerkingen waren er ook: een tekort aan neutrofielen (een bepaald soort witte bloedcellen), een tekort aan bloedplaatjes en huiduitslag kwamen het meeste voor. Als een patiënt een respons vertoonde ging dat gepaard met een verbetering van de kwaliteit van leven. De conclusie is dat de combinatie rituximab met lenalidomide werkt bij patiënten met MCL.

Bron: The New England Journal of Medicine