Nieuws

Nieuwe lymfoom- en AML-middelen in Amerika toegelaten

De Food and Drug Administration (FDA), de instantie die in Amerika onder meer nieuwe medicijnen moet goedkeuren, heeft in de afgelopen maanden een aantal middelen toegelaten voor de behandeling van verschillende lymfomen en een voor AML.

Nieuwe lymfoom- en AML-middelen in Amerika toegelaten

Toelating door de FDA is vaak een voorbode van toelating door de EMA, de European Medicine Agency. Meestal zit er een jaar tussen de Amerikaanse en de Europese goedkeuring, dus nieuws over de FDA-toelatingen zijn ook relevant voor Nederlandse patiënten. Hieronder een lijst van middelen die onlangs door de FDA zijn goedgekeurd.

Copanlisib (Aliqopa)

Dit middel is goedgekeurd voor behandeling van patiënten met teruggekeerd folliculair lymfoom, die tenminste twee eerdere systemische (chemotherapie) behandelingen gehad hebben. Copanlisib is een kinaseremmer, die een paar enzymen blokkeert, die de celdeling bevorderen. Verder onderzoek is nog nodig om de voordelen van dit middel te bevestigen. Als bijwerkingen worden genoemd: hyperglycemia (te veel glucose in het bloed), diarree en afgenomen algemene sterkte en energie.

Brentuximab vedotin (Adcetris)

Dit middel is goedgekeurd voor behandeling van volwassen patiënten met primair huid anaplastisch grootcellig lymfoom of mycosis fungoides met CD30-expressie. De patiënten moeten wel al eerder therapieën gehad hebben. Als bijwerkingen worden genoemd: anemie (bloedarmoede), zenuwpijn in gevoelszenuwen, misselijkheid, diarree, vermoeidheid en een tekort aan een bepaald type witte bloedcel (neutrofielen).

Obinituzumab (Gazyva)

Dit middel is goedgekeurd, in combinatie met chemotherapie en gevolgd door behandeling met alleen obinituzumab, voor de eerste behandeling van voortgeschreden (stadium 2, 3 of 4 ziekte) foliiculair lymfoom. De vergelijking werd gemaakt met rituximab met chemotherapie. Gazyva biedt nu een mogelijkheid voor patiënten bij wie rituximab niet meer werkt. Gazyva kan wat meer bijwerkingen dan rituximab hebben. Als bijwerkingen worden genoemd: Een tekort aan een bepaald type witte bloedcellen, infecties, reacties als gevolg van het infuus, een tekort aan bloedplaatjes en nog een paar minder vaak voorkomende bijwerkingen als tweede kwaadaardige ziektes en hartproblemen.

Enasidenib (Idhifa)

Dit middel werkt bij patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) én met een bepaalde mutatie in het IDH2-gen en mag alleen voor die categorie patiënten gebruikt worden. Deze patiënten kunnen gevonden worden met de RealTime IDH2 bepaling. Deze groep patiënten moeten al eerder behandeld zijn met andere therapie en daar niet meer op reageren of met teruggekeerde AML. Als bijwerkingen worden genoemd: misselijkheid, braken en diarree, verhoogd bilirubine en verminderde eetlust. Ook bestaat de kans op het differentiatiesyndroom. Hierbij rijpen ineens grote aantallen onrijpe bloedcellen uit naar rijpere vormen. Dat kan leiden tot koorts, moeilijk ademen, longontsteking, vloeistof rond de longen en hart, gewichtstoename, oedeem en slecht functioneren van lever en nieren. Deze verschijnselen kunnen weer onderdrukt worden door corticosteroïdentoediening. Uiteraard dient dit door de behandelende hematoloog goed in de gaten worden gehouden.

Beeld: Frolicsomepl