Nieuws

Normale levensverwachting voor mensen met hairy-cellleukemie

Een overgrote meerderheid van de patiënten met hairy-cellleukemie (HCL) in Nederland heeft een normale levensverwachting. Die positieve boodschap komt uit een studie, uitgevoerd door Avinash Dinmohamed (IKNL, Erasmus MC) en collega's met behulp van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Normale levensverwachting voor mensen met hairy-cellleukemie

De groep patiënten tot zeventig jaar heeft twee jaar na de diagnose dezelfde levensverwachting als de gemiddelde groep leeftijdsgenoten. Dit succes is het gevolg van nieuwe therapieën met cladribine en pentostatin, die sinds 2000 als de standaard worden beschouwd. Ook heeft vooruitgang in ondersteunende behandelingen bijgedragen.

Om de overlevingskansen van patiënten van zeventig jaar en ouder nog meer te verbeteren, pleiten de onderzoekers voor speciaal onderzoek naar de groep zeventigplussers die niet in aanmerking komt voor de therapieën met cladribine en pentostatin.

Beeld: Alexas_Fotos