Nieuws

Vergelijking van behandelingen bij DLBCL

Een combinatie van bestraling en chemotherapie geeft bij een diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) een betere overleving dan alleen chemo.

Chemotherapie en bestraling - foto Stuart Miles

Welke behandeling van DLBCL is beter: een combinatie van chemo en bestraling of alleen chemo? Dit is uitgezocht in een lang terugkijkende Amerikaanse studie. Er waren ruim 59.000 patiënten met DLBCL tussen 1998 en 2012 in de studie opgenomen. Gemiddeld had slechts 39 procent de combinatiebehandeling gekregen. Dit aandeel werd door de jaren heen kleiner: van 47 procent in 2000 naar 32 procent in 2012.
De keuze van de behandeling was beïnvloed door ras, andere ziekten, type verzekering, opleiding, leeftijd, diagnose van de patiënt en soort ziekenhuis en de afstand tot het ziekenhuis. In Nederland spelen enkele van deze zaken een veel geringere rol dan in de VS.
De overleving na vijf jaar voor alle patiënten was 79 procent en na tien jaar 59 procent. Voor patiënten die alleen chemo hadden gekregen waren deze getallen respectievelijk 75 en 55 procent. Voor patiënten die een combinatie van chemotherapie en bestraling hadden gekregen waren de getallen 82 en 64 procent. De combinatiebehandeling geeft dus een aanmerkelijk beter resultaat.