Nieuws

Voortaan drie landelijk dagen voor hele Hematon-achterban

De opzet van de landelijke dagen van Hematon verandert. Vanaf volgende jaar zijn er geen landelijke dagen meer per doelgroep, maar komen er drie Hematondagen, verspreid over het land. Alle ziektes en ook stamceltransplantatie komen tijdens die dagen aan de orde.

Hematondagen

De landelijke dagen veranderen om meer leden de kans te geven de bijeenkomsten te bezoeken. Ten eerste is er in deze opzet altijd een landelijke dag redelijk in de buurt. En mocht je niet naar de bijeenkomst in jouw deel van het land kunnen, dan heb je nog de mogelijkheid om naar een van de twee andere landelijke bijeenkomsten te gaan.
Het programma van de drie bijeenkomsten is vrijwel gelijk. 's Ochtends zijn er lezingen over de verschillende hemato-oncologische ziektes. 's Middags zijn er workshops, onder meer over wait-and-see, gezonde voeding, partners en naasten, vermoeidheid, werk en inkomen, mindful bewegen, kanker en gezin en tao chi.
Natuurlijk is er ruim de tijd voor lotgenotencontact tijdens de bijeenkomsten. De organisatie zorgt ervoor dat lotgenoten elkaar kunnen herkennen, bijvoorbeeld door elke ziekte een eigen kleur badge of armbandje te geven.

De landelijke dagen nieuwe stijl vinden in 2017 plaats op:

  • 18 maart 2017, Van der Valk hotel Zwolle
  • 10 juni 2017, NBC Congrescentrum Nieuwegein
  • 7 oktober 2017, 1931 Congrescentrum Brabanthallen 's-Hertogenbosch

Noteer deze data vast in je agenda!