Hairy-cellleukemie (HCL)

 

Bij hairy-cellleukemie (HCL) is er iets mis met de zogenaamde B-lymfocyten. Dat is een van de soorten witte bloedcellen. Deze spelen een belangrijke rol in het afweersysteem. De aangetaste B-lymfocyten hopen zich op in het beenmerg en de milt. Daardoor ontstaan er klachten.

De normale bloedvorming in het beenmerg raakt daardoor verstoord. Er treedt een tekort op aan alle bloedcellen. Er komen minder rode bloedcellen, waardoor er bloedarmoede ontstaat. Er komen minder witte bloedcellen, waardoor de afweer minder wordt en er eerder infecties ontstaan. En er komen minder bloedplaatjes. Daardoor krijgt de patiënt te maken met bloedingen die niet makkelijk te stelpen zijn. 

Hoe vaak komt de ziekte voor?

HCL wordt meestal ontdekt bij mensen rond vijftig jaar. De helft van de patiënten is jonger dan vijftig bij de diagnose, de helft is ouder. De ziekte komt vijf keer zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Het is een zeldzame ziekte. In Nederland zijn er per jaar zestig tot zeventig nieuwe gevallen.

Huisartsen hebben daardoor weinig ervaring met HCL. Daarom kan het soms even duren voordat de huisarts aan hairy-cellleukemie denkt. Hematologen zijn opgeleid om HCL te kunnen vaststellen en behandelen. Gemiddeld zien ze echter maar drie tot vier patiënten met HCL gedurende hun hele loopbaan.

Risicofactoren

Er is niets bekend over de oorzaak van HCL, dus ook niet over hoe HCL voorkomen kan worden. De ziekte is niet erfelijk.

Word lid!

Als patiënt wil je meer weten over je ziekte, je verhaal delen en lotgenoten ontmoeten. Hematon maakt dat mogelijk met behulp van haar leden en donateurs. Als lid krijg je een welkomstpakket met het bijzondere boek 'Ervaringen', vol herkenning en informatie. Bovendien ontvang je vier keer per jaar Hematon Magazine: een blad boordevol interviews, nieuws en medische updates. 

Je ontvangt verder uitnodigingen voor regionale en landelijke bijeenkomsten waar je lotgenoten ontmoet en relevante informatie over je ziekte krijgt van artsen en andere deskundigen. Het lidmaatschap kost slechts € 25,00 per jaar.

Word lid!
Patiëntenboekje Hairy-cellleukemie

Patiëntenboekje Hairy-cellleukemie (HCL)

Hairy-cellleukemie is een zeldzame vorm van bloedkanker. De ziekte verloopt meestal vrij mild. De patiënten hebben goede vooruitzichten. De aandoening wordt hairy-cellleukemie genoemd omdat de leukemiecellen er onder de microscoop een beetje harig uitzien.