Nieuws

Grote groep patiënten maakt gebruik van complementaire zorg

Bijna de helft (43%) van de deelnemers aan de enquête tijdens de Hematondag Midden maakt gebruik van complementaire zorg. Het overgrote deel van de patiënten (93% van de gebruikers van complementaire zorg, 82% van de niet-gebruikers) heeft behoefte aan meer informatie.

Grote groep patiënten maakt gebruik van complementaire zorg

Complementaire zorg is een aanvulling op de reguliere, op genezing gerichte medische behandeling. Complementaire zorg richt zich vooral op de kwaliteit van leven en het omgaan met de ziekte.

Van de respondenten die gebruik maakten van complementaire zorg gebruikte ruim 64% zelfzorg- en voedingsmiddelen zonder toezicht van een complementair arts of therapeut. Denk hierbij aan voedingssupplementen, vitaminen, een specifiek dieet, oliën, crèmes of kruiden en dergelijke. 38% was wel in behandeling bij een complementair behandelaar, zoals acupuncturist, arts-homeopaat of natuurgeneeskundig arts.

Als belangrijkste reden voor het gebruik van complementaire zorg wordt 'verbetering of behoud van kwaliteit van leven' genoemd. Daarnaast scoorden ook 'verbetering van mentale en emotionele omgang met de ziekte' en 'behandeling van vermoeidheid' hoog.

De meerderheid (62%) heeft de aanvullende zorg besproken met huisarts of een zorgverlener in het ziekenhuis. Dat is positief omdat sommige vormen, zoals voedingssupplementen, het effect van chemotherapie kunnen ondergraven. 76% van de gebruikers van complementaire zorg gaf aan 'een beetje' tot 'veel' baat te hebben (gehad) bij complementaire zorg.

Onder de gebruikers van complementaire zorg was de behoefte aan informatie groot. Voor de betrokken hulpverleners is hierbij een belangrijke rol weggelegd, maar 42% van de gebruikers stelt ook informatie van Hematon op prijs. Opmerkelijk is dat van de niet-gebruikers van complementaire zorg bijna net zoveel mensen (40%) interesse hebben in informatie door Hematon.

Tijdens de Hematondag Midden, 26 mei in Utrecht, werden 296 vragenlijsten uitgereikt. Daarvan kwamen er 229 ingevuld terug. In het winternummer van Hematon Magazine wordt uitgebreid aandacht besteed aan complementaire zorg.

Beeld: Secondfromthesun0