Nieuws

Hematon zoekt nieuwe bestuursleden

Hematon heeft een dynamisch bestuur van elf mensen. Op dit moment zijn er verschillende vacatures, omdat bestuursleden om gezondheids- of privéredenen hun functie hebben moeten neerleggen.

Hematon zoekt nieuwe bestuursleden

Het bestuur wil graag in contact komen met geïnteresseerde kandidaten, met een praktische instelling, voor een van de uitdagende bestuursfuncties. Het gaat om de volgende vacatures: secretaris en bestuurslid Vrijwilligers.

Deze functies zijn beschikbaar in een organisatie in beweging, die al geruime tijd en met succes bezig is zo professioneel mogelijk te opereren. Hematon is een patiëntenorganisatie waarin het werk door vrijwilligers wordt gedaan. Vrijwilligers zijn en blijven belangrijk bij het formuleren, maar zeker ook bij de uitvoering van het beleid en het halen van Hematons doelstellingen.

De bestuursfuncties Vrijwilligers en Ledenwerving nemen wekelijks tenminste ongeveer twee dagdelen in beslag, die van secretaris zelfs vier. Reiskosten worden vergoed; er is een bescheiden vergoeding op jaarbasis voor vaste onkosten.

Informatie over deze functies is verkrijgbaar bij vicevoorzitter Fred Stamkot (fred.stamkot@hematon.nl). Gebruik dit mailadres ook voor je sollicitatie. 

Beeld: catlover45