Nieuws

Mooie rapportcijfers voor Hematon

De achterban van Hematon is zeer tevreden, vooral over de informatievoorziening, de contactdagen en het magazine. Er liggen nog kansen voor belangenbehartiging, luisteren naar patiënten en ondersteuning bij de keuze voor de beste zorg.

Mooie rapportcijfers voor Hematon

Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek dat in opdracht van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) in april 2018 werd uitgevoerd onder de kankerpatiëntenorganisaties (kpo's) in Nederland. Uit de achterban van Hematon deden 814 mensen mee.

De reputatie van Hematon scoort een 8,5. De onderzoekers noemen dat een sterke reputatie. Gemiddeld behalen de kpo's een 7,7. Het meest bekend zijn de informatievoorzieningen (genoemd door 79%), lotgenotencontact (63%) en de contactdagen (55%).

Magazine

De achterban heeft het meest gehad aan Hematon Magazine (genoemd door 59%) en dit is ook het meestgebruikte communicatiemiddel. Daarnaast hadden mensen veel aan de nieuwsbrief en de Hematondagen (allebei 39%) en de website (34%). De lokale bijeenkomsten scoren bij Hematon hoger dan bij andere kpo's.

Bijna de helft van de respondenten heeft in de afgelopen drie maanden contact gehad met Hematon, het vaakst tijdens Hematondagen of regionale bijeenkomsten. Ruim de helft van de achterban is blij tot blij verrast met dat laatste contact. Veertig procent is neutraal en slechts een enkeling is ontevreden.

Beeld: Wokandapix